Bezpieczeństwo

W ciągu najbliższy lat do miast przeniesie się 75 proc. populacji globu. Miasto przyszłości będzie połączeniem wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacyjnych systemów życia, ułatwiającymi zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji. Co raz częściej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywały będą potencjał instytucji i firm, łącząc go z kreatywnością i entuzjazmem obywateli. Można śmiało powiedzieć, że inteligentne miasto to wspólne przedsięwzięcie mieszańców, władz i lokalnych przedsiębiorców tworzących najlepszą przestrzeń do życia i działania.

Priorytety szybkiego rozwoju muszą być jednak oparte na analizie zagrożeń, które niesie za sobą wspomaganie życia obywateli wszechobecnymi technologiami. Bezpieczeństwo było i będzie podstawą bezpośredniej aktywności obywateli, a jego brak prowadzić może do niepotrzebnych napięć i chaosu. Przekształcenia miasta w inteligentny samorząd niesie za sobą wiele wyzwań szczególnie w sektorze bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii. W procesie konstruowania strategii miasta przyszłości, konieczne jest przekonanie wszystkich interesariuszy, że zmiana musi dokonać się na kilku szczeblach: samorządu, biznesu i mieszkańców.

Instytut Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast jest podmiotem doradczym, który w sposób naukowo-analityczno-szkoleniowy zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa nowoczesnych technologii, wykorzystywanymi w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Skupiamy specjalistów związanych zawodowo z takimi dziedzinami jak bezpieczeństwo globalne, narodowe czy regionalne. Współpracują z nami najlepsi eksperci w zakresie komunikacji, transportu, gospodarki, energetyki, informatyki, ekologii, mediów i polityki społecznej. W Naszym ośrodku prowadzimy i publikujemy wyniki badań, analizy, raporty, siatki bezpieczeństwa i zagrożeń, statystyki oraz inne dokumenty dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

Realizując projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa współpracujmy między innymi z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Cyfryzacji, Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Związkiem Miast Polskich. Organizujemy, wspieramy oraz obejmujemy patronatami różne przedsięwzięcia naukowe, konferencje, sympozja i seminaria, wydawnictwa oraz kampanie społeczne. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa i certyfikujemy organy administracji samorządowej.

Zapraszamy do współpracy instytucje samorządowe oraz firmy i przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wykorzystują różnego rodzaju nowoczesne technologie komunikacji, cyfryzację przestrzeni, przetwarzanie danych, przygotowują ocenę jakości informacji czy odpowiadają za normalizację sieciową z innymi podmiotami.

 

 "Zorganizowaliśmy wszystko tak, że prawie nikt nie rozumie nauki i technologii. To przepis na katastrofę. Może to nam uchodzić na sucho przez jakiś czas, ale prędzej czy później ta łatwopalna mieszanka ignorancji i potęgi wybuchnie nam prosto w twarz."

CARL SAGAN